Չարենցյան ընթերցումներ. Գիրք 9

Խմբ.՝ Վ. Գաբրիելյան
«Չարենցյան ընթերցումների» այս գրքի հոդվածների հիմքում ընկած են Երևանի պետական համալսարանի հայ նորագույն գրականության ամբիոնի, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի և Հայաստանի գրողների միության համատեղ կազմակերպած «Չարենցյան ընթերցումներ» հերթական գիտաժողովի ժամանակ կարդացված զեկուցումները: