Չարենց. Երկեր

Չարենց Ե.
Ժողովածուում զետեղված են հեղինակի բանաստեղծությունները, պոեմները, բալլադները և թարգմանությունները: