ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ > Բուլյան ֆունկցիաներ: Խնդիրների ժողովածու

Բուլյան ֆունկցիաներ: Խնդիրների ժողովածու

Համլետ Հակոբյան, Հռիփսիմե Մովսեսյան
Խնդրագրքում ներկայացված է դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններից մեկի՝ բուլյան ֆունկցիաների տեսության վերաբերյալ խնդիրների բավական ընդգրկուն շրջանակ: