ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմունքները

Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզի հիմունքները

Ա. Ի. Պետրոսյան