ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս I

Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս I

Բաղդասարյան Ռ.Ա
Ուսումնական ձեռնարկը ներառում է մաթեմատիկական այն բաժինների համառոտ շարադրանքը, որոնք վերջին տարիներին ընդգրկվել են տեխնիկական բուհերի ուսումնական ծրագրերում: Այն հագեցված է մատուցվող տեսական նյութը լուսաբանող լուծված խնդիրներով: Ձեռնարկը օգտակար կարող է լինել նաև ինժեներներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին: