Բանկային իրավունք

Պատասխանատու խմբագիր` պրոֆ. Կ. Հ. Աբգարյան
Ներկայացված են ՀՀ-ում գործող բանկային համակարգը և բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը: Նախատեսված է բուհերի իրավաբանական և տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար: