ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ԱՆԳԼԵՐԵՆ > Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ

Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ

Լուսինե Սարգսյան