Բանաստեղծություններ, լեգենդներ. Դոստիգաև և ուրիշները

Գորկի Ա. Մ.
Ժողովածուն ընդգրկում է Մաքսիմ Գորկու բանաստեղծություններն ու լեգենդները` Ե. Չարենցի թարգմանությամբ, ինչպես նաև նրա հոդվածներն ու ասույթները պրոլետարական մեծ գրողի մասին: Գիրքը ընթերցողին հնարավորություն կտա ծանոթանալու նաև Մ. Գորկու «Դոստիգաև և ուրիշները» պիեսի չարենցյան նորահայտ թարգմանությանը, որը տպագրվում է առաջին անգամ: