ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Բալկանյան հիմնախնդիրները և միջազգային դիվանագիտությունը

Բալկանյան հիմնախնդիրները և միջազգային դիվանագիտությունը

Գևորգ Քիլիմջյան
Աշխատությունը վերաբերում է թուրքական դարավոր տիրապետության դեմ բալկանյան ժողովուրդների մղած ազգային-ազատագրական պայքարի հիմնախնդիրներին, Բալկանյան թերակղզում ռազմաքաղաքական և տնտեսական գերիշխանության հաստատման համար տերությունների միջև ընթացած դիվանագիտական մարտերին, նրանց հակասական շահերի բախման անմիջական ազդեցության հետևանքով Բալկաններում կատարված աշխարհաքաղաքական փոփոխություններին։ Շեշտվում է, որ ինչպես պատմական անցյալում, այնպես էլ ներկայումս Բալկանյան թերակղզին շարունակում է մնալ որպես եվրոպական Մեծ տերությունների, նաև ԱՄՆ-ի ռազմաքաղաքական և տնտեսական շահերի բախման պայթյունավտանգ աշխարհաքաղաքական տարածաշրջան, որը հղի է միջազգային լուրջ ու անկանխատեսելի բարդություններով և դրանց անմիջական հետևանքներով։ Աշխատությունը կարող է օգտակար լինել թուրքական դարավոր բռնակալական տիրապետության դեմ բալկանյան ժողովուրդների մղած ազգային-ազատագրական պայքարի հիմնախնդիրներով և դրանց կապակցությամբ Մեծ տերությունների վարած քաղաքականությամբ հետաքրքրվողների համար: