Ազգային տնտեսություն

Հովսեփյան Վ. , Եղիազարյան Մ.
«Ազգային տնտեսություն» ուսումնական ձեռնարկում քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային տնտեսության ժամանակակից հիմնախնդիրները տարբեր տեսանկյուններից. ըստ տընտեսական գործունեության բնույթի, ճյուղային կառուցվածքի, պետական կարգավորման, զբաղվածության և ներդրումային քաղաքականության, տնտեսական անվտանգության և համաշխարհային տնտեսությանն ինտերգրվելու ժամանակակից հարցեր: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների և դասախոսների համար, այն լրացուցիչ գիտելիքներ է տալիս մակրոտնտեսագիտության ուսումնասիրությունն ընդլայնելու համար: