ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Մաթեմատիկա. առկա և հեռակա ուսուցման բաժնի հումանիտար մասնագիտությունների համար

Մաթեմատիկա. առկա և հեռակա ուսուցման բաժնի հումանիտար մասնագիտությունների համար

Այվազյան Կ.
Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման բաժինների հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողների համար: Այն օգտակար կլինի նաև նշված մասնագիտությունների մագիստրոսների և ասպիրանտների համար: