Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու

Ավետիսյան Ս. Ս., Աղգաշյան Ռ. Վ., Դանիելյան Ս. Վ.