ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու

Ավետիսյան Ս. Ս., Աղգաշյան Ռ. Վ., Դանիելյան Ս. Վ.