Աուդիտ

Ա. Զ. Սարգսյան, Կ. Ա. Առաքելյան, Ս. Ծ. Ղազարյան, ԱԿ. Առաքելյան