ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Ատոմային ֆիզիկա: (Լաբորատոր աշխատանքներ)

Ատոմային ֆիզիկա: (Լաբորատոր աշխատանքներ)

Կ. Թ. Ավետյան, Ա. Ա. Կիրակոսյան և ուրիշներ