ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Ատոմային ֆիզիկա: (Լաբորատոր աշխատանքներ)

Ատոմային ֆիզիկա: (Լաբորատոր աշխատանքներ)

Կ. Թ. Ավետյան, Ա. Ա. Կիրակոսյան և ուրիշներ
Ուսումնական ձեռնարկում ընդգրկված է 11 լաբորատոր աշխատանք ատոմային ֆիզիկայի դասընթացի գործող ծրագրով նախատեսված թեմաներից: Աշխատանքներում մեծ տեղ է հատկացված ուսանողների` փորձերում օգտագործվող սարքերի հետ ծանոթացմանը, փորձարարական արդյունքների ստացմանը, մշակմանը և մեկնաբանմանը: Նախատեսված է ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողների համար: