ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Աշխարհաքաղաքականություն

Աշխարհաքաղաքականություն

Մարութ Վարդազարյան
«Աշխարհաքաղաքականություն» (գեոպոլիտիկա) դասընթացի ծրագիրը մշակվել է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնների ներկայացրած կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: