ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Աշխարհամասերի ֆիզիկական աշխարհագրություն (Պրակ 2)

Աշխարհամասերի ֆիզիկական աշխարհագրություն (Պրակ 2)

. Օհանյան, Ա.Մ. Ոսկանյան