ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՒ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ-ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ, ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԿՐԱԳՐԱԿԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՒ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ-ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ, ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ-ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ԳՈՒՐԳԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՎՐԵԺ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ, ԱՐՄԵՆ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ-իրանա- գետների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մաս- նագետների համար: