ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների, հայերեն-արաբերեն, արաբերեն-հայերեն բառարան

Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների, հայերեն-արաբերեն, արաբերեն-հայերեն բառարան

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Սարգիս Ամիրխանյան
Բառարանը օգտակար կարող է լինել արևելագետ- արաբագետ- ների, միջազգայնագետների, զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետ- ների համար: