Հայկական գորգ, Armenian carpet

Ղազարյան Մանյա
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ ; Գորգագործություն