ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն

Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն

Աշոտ Ալեքսանյան
«Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն» մագիստրոսական դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: Այն նախատեսված է «Միջազգային հարաբերություններ» մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների և արդյունավետ հողորդակցության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների համար: