ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում

Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում

Կատերինա Ալթունյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը կարող է կիրառվել բուհերում հանրային կառավարում, քաղաքագիտություն ուսումնասիրող ուսանողների, ասպիրանտների, ինչպես նաև սույն առարկային վերաբերող հատուկ դասընթաց վարող դասախոսների կողմից: Այն կարող է օգտակար լինել նաև տեղական ինքնակառավարման ուսումնասիրության տեսական և գործնական խնդիրներով հետաքրքրվող մասնագետների համար: