XX դարի ֆրանսիական պոեզիայի ընդհանուր ուղենիշները

Անուշ Սեդրակյան
Գրքում անդրադարձ է կատարվում XX դարի ֆրանսիական պոեզիայի ընդհանուր ուղենիշներին: Աշխատությունը ներառում է Հայաստանում հայ ընթերցողին քիչ հայտնի ֆրանսիական ժամանակակից բանաստեղծների ստեղծագործությունների գրական թարգմանությունները՝ համակողմանի վերլուծություններով։ Մենագրությունը կարող է օգտակար լինել գրականագետների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։