ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ > Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն

Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն

Սեյրան Զաքարյան
Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացվում են անտիկ փիլիսոփայության զարգացման փուլերը, փիլիսոփայական ուղղությունների, դպրոցների և առանձին մտածողների փիլիսոփայական ուսմունքները, ցույց են տրվում Արևելյան և Արևմտյան փիլիսոփայման տիպերի յուրահատկությունները, մանրամասն լուսաբանվում են հունահռոմեական փիլիսոփայության ներկայացուցիչների, ի մասնավորի՝ Հերակլիտեսի, Սոկրատեսի, Պլատոնի, Արիստոտելի, Էպիկուրի և այլոց հայացքները։ Ձեռնարկում փիլիսոփայապատմական նյութը շարադրված է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի բակալավրիատում դասավանդվող «Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն» դասընթացի ծրագրի պահանջներին համապատասխան։ Սակայն այն կարող է օգտակար լինել նաև նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են առհասարակ փիլիսոփայության, ի մասնավորի՝ անտիկ փիլիսոփայության պատմությամբ։