Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ս.
Ուսումնական ձեռնարկը ներկայացնում է համակարգված աշխատություն, որում շարադրված են էկոնոմիկայի և կառավարման բոլոր այն խնդիրները, որոնք կապ ունեն անշարժ գույքի շուկայի տեսության և պրակտիկ գործունեության հետ: Ձեռնարկը նախատեսված է ԲՈՒՀ-երում «Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում» մասնագիտության, բոլոր տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողներին և ասպիրանտներին դասավանդելու համար, նաև դասախոսների համար: