Ալիշան. Երկեր

Ալիշան Ղ.
Ներկա հատորում առաջին անգամ ի մի են բերված հեղինակի չափածո և արձակ ստեղծագործությունները: Զետեղված են նաև հայագիտությանը, փիլիսոփայությանը, թարգմանությանը, մանկավարժությանը և դաստիարակությանը նվիրված հոդվածներ, որոնք մի նոր և գեղեցիկ կողմից են բացահայտում Ալիշանին` որպես հայագետի, փիլիսոփայի և մտածողի: