ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու

Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու

Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Հ. Գ. Մովսիսյան, Ա. Ա. Չուբարյան