ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ > Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու

Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու

Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Հ. Գ. Մովսիսյան, Ա. Ա. Չուբարյան
Առաջարկվող ձեռնարկում ընդգրկված են ալգորիթմների տեսության հիմնարար ենթաթեմաներին վերաբերող խնդիրները, որոնք առաջարկվում են ԻԿՄ ֆակուլտետի ուսանողներին տվյալ առարկայի ընթացիկ քննություններին: