ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Ալեքսանդեր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և Հայաստանը

Ալեքսանդեր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը և Հայաստանը

Մուրադ Օհանյան