Ակսել Բակունց. Երկեր

Ակսել Բակունց
Ժողովածուում զետեղված են «Մթնաձոր», «Սև ցելերի սերմնացանը», «Անձրևը» պատմվածաշարերը, «Եղբայրության ընկուզենիները», «Կյորես», «Կարմրաքար», «Խաչատուր Աբովյան» գործերը: