ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու

Ս. Ղ. Աֆյան, Ա. Վ. Պողոսյան
Ժողովածուում շարադրված են «մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» դասընթացի հիմնական գաղափարներն ու փաստերը, իսկ լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքի համար առաջադրված է ավելի քան 700 խնդիրներ և հավասարումներ: Խնդիրների որոշ մասն ընտրված է ավանդական խնդրագրքերից, որոնք հարստացված են նոր խնդիրներով ֆիզիկայի և մեկանիկայի տարբեր բնագավառներից վերցրած: