Աբեղյանական ընթերցումներ

Խմբագրական խորհուրդ՝ Աբաջյան Ա., Ավագյան Ա., Ավետիսյան Յու., Խաչատրյան Լ., Հովհաննիսյան Լ., Հովսեփյան Լ.
Սույն ժողովածուի մեջ զետեղված են Մանուկ Աբեղյանին նվիրված հանրապետական գիտական երկրորդ նստաշրջանի զեկուցումների հիման վրա գրված հոդվածները: Դրանք վերաբերում են ոչ միայն մեծ հայագետի գիտական վաստակին ու ժառանգությանը, այլև հայերենագիտության ամենատարբեր հարցերի: Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել ինչպես մասնագետների, այնպես էլ բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են լեզվի հարցերով: