Ժամանակակից հայոց լեզու. Հատոր 1

Վ. Դ. Առաքելյան, Ա. Հ. Խաչատրյան, Ս. Ա. Էլոյան