ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ

ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակում «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով:


Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրականության ցանկը՝ ըստ մասնագիտությունների.

Պատմություն և արվեստագիտություն

  1. Շառլ Դիլ, Բյուզանդիայի պատմության հիմնախնդիրը, Երևան, Սարգիս Խաչենց հրատ․, 2005։
  2. Սարուխանյան Ն․, Հայ պատմագրությունը 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբին, Երևան, 2013։
  3. Աբրահամյան Վ․, Հայաստանի տարածքը և վարչատարածքային բաժանումները հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, ՍԻՄ տպագրատուն, 2017։
  4. Կրկյաշարյան Ս․, Հին Հայաստանի պետական կառուցվածքը, Երևան, Լուսակն հրատ․, 2005։
  5. Բաղդասարյան Յու․, ԽՍՀՄ կործանումը, Երևան, Հեղ հրատ․, 2016։
  6. Ֆոր Էլի, Արվեստի պատմություն․ Վերածնվող արվեստ, Երևան, ֆրինթինֆո հրատ․, 2008։
  7. Ֆոր Էլի, Արվեստի պատմություն․ Միջնադարյան արվեստ, Երևան, ֆրինթինֆո հրատ․, 2007։

Տնտեսագիտություն և բնական գիտություններ

  1. Մարքեթինգային գործունեության ռազմավարության մշակումը և գնահատումը, Երևան, 2014։
  2. Գրիգորյան Ն․, Եռաչափ գրաֆիկա, ուս․ ձեռնարկ, Երևան, 2017։

Հոգեբանություն

  1. Նալչաջյան Ալ․, Ազգային ինքնություն։ Էթնոհոգեբանության և էթնոքաղաքագիտության դիրքերից, Երևան, Հեղ․ հրատ․, 2016։
  2. Արզումանյան Ս․, Էլդա Գրին, Իրավաբանական հոգեբանություն, Երևան,  Զանգակ-97 հրատ․, 2004։
  3. Ասրիյան Է․, Քաղաքական իմիջի հոգեբանական հիմքերը, Երևան, Հեղ․ հրատ, 2016։

Գեղարվեստական գրականություն

Բանասիրություն և լեզվաբանություն

Օտար լեզուներ

  1. Մարկ Արեն, Այնտեղ, որտեղ ծաղկում են վայրի վարդերը, անատոլիական պատմություն, Երևան, Բուկինիստ հրատ․, 2018։
  2. Մահարի Գ․, Այրվող այգեստանները, Երևան, Ապոլոն հրատ․, 2004։
  3. Օհանյան Գ․, Աֆորիզմներ․ ասույթներ ըստ հեղինակների, Երևան, 2004։
  4. Գասպարյան Դ․, Տողանյան Ն․, Հայոց բանահյուսություն․ Հնադար և միջնադար, ուս․ ձեռնարկ, Երևան, Էդիթ-պրինտ հրատ․, 2015։
  5. Աբրահամյան Ա․, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, Հայպետհրատ․, 1964։
  6. Շահնազարյան Մ․, Երեք տարի անց նույն օրը, Երևան, Էդիթ-Պրինտ, 2017։
  7. Դուրյան Պ, Երկերի ժողովածու, հատոր 1, Երևան, ԳԱ հրատ, 1971։
  8. Դուրյան Պ, Երկերի ժողովածու, հատոր 2, Երևան, ԳԱ հրատ, 1971։
  9. Զարյան Ն․, Երկերի ժողովածու, հատոր 1, Երևան, Սովետական գրող, 1984։
  10. Զարյան Ն․, Երկերի ժողովածու, հատոր 2, Երևան, Սովետական գրող, 1984։
  11. Զարյան Ն․, Երկերի ժողովածու, հատոր 3, Երևան, Սովետական գրող, 1984։
  12. Զարյան Ն․, Երկերի ժողովածու, հատոր 4, Երևան, Սովետական գրող, 1984։
  13. Պաչյան Ա․, Ռոբինզոն, Երևան, Անտարես հրատ․, 2012։
  14. Շիրազ Հ․, Սիամանթո և Խջեզարե, Երևան, Սովետական գրող, 1979։
  15. Թամրազյան Հր․, Սովետահայ գրականության պատմության, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 1980։
  16. Հարությունյան Է․, Չգտնված երիցուկներ, Երևան, Անտարես հրատ․, 2017։
  17. Փաշինյան Ն․, Երկրի հակառակ կողմը, Երևան, Անտարես հրատ․, 2018։
  18. Ֆիցջերալդ Ս․, Գիշերն անուշ է, Երևան, Զանգակ հրատ․, 2015։
  19. Ֆիցջերալդ Ս․, Մեծն Գեթսբի, Երևան, Զանգակ հրատ․, 2014։
  20. Կերամ Կ․, Աստվածներ, դամբարաններ, գիտնականներ, Երևան, Հայաստան հրատ․, 1966։
  21. Ժիոնո Ժ․, Հուսարը տանիքի վրա, Երևան, Անտարես հրատ․, 2013։
  22. Ջեկ Լոնդոն, Ստեղծագործությունների ժողովածու, Երևան, Էդիթ-պրինտ հրատ․, 2012։
  23. Լորենս Դ․, Լեդի Չաթըրլիի սիրեկանը, Երևան, Լուսակն հրատ․, 2014։
  24. Դյումա Ա․, Կամիլիազարդ տիկինը, Երևան, Անտարես հրատ․, 2013։
  25. Կուպեր Ջ․, Լրտեսը, Երևան, Սովետական գրող, 1984։
  26. Ժյուլ Վեռն․, Նավապետ Գրանտի որդիները, Երևան, Սովետական գրող, 1978։
  27. Պինդարոս, Ներբողներ, Երևան, Ապոլոն հրատ․, 1992։
  28. Սոֆոկլես, Ողբերգություններ, Երևան, Զանգակ-97 հրատ․, 2016։
  29. Մարկ Տվեն, Թոմ Սոյերի արկածները, Երևան, Անտարես հրատ․, 2013։
  30. Դանիել Քիզ, Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար, Երևան, Անտարես հրատ․, 2016։
  31. Բրդեբերի Բ․, Խատուտիկի գինի, Երևան, Անտարես հրատ․, 2016։
  32. Ֆրանսուա Ռաբլե, Գարգանտյուան և Պանտագրյուելը, Երևան, Սովետական գրող, 1982։
  33. Ջոն Գրին, Աստղերն են մեղավոր,  Երևան, Էդիթ-պրինտ հրատ․, 2015։
  34. Սահակաշվիլի Մ․, Ուժերի զարթոնք․ Վրաստանի դասերը Ուկրաինայի համար, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ․, 2018։
  35. Ուինսթոն Չերչիլ, Քաղաքական կենսագրություն, Երևան, Հայաստան հրատ․, 1972։
  36. Language leader. Advanced. WB+CD, Macmillan.
  37. New Cutting Edge. Intermediate, St. book, Macmillan.
  38. Leroux G., The pahnton of the opera +CD St 5., Pearson.
  39. The Selected stories of English and American writers, Kapo.