ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > Նոր համալրում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում

Նոր համալրում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում

 

Ելնելով ԵՊՀ ԻՄ-ի զարգացման՝ 2022-2026 թթ. ռազմավարական ծրագրի 1.3.3 գործողության (Զարգացնել և ընդլայնել Մասնաճյուղի գրադարանի գործառույթները և ուսումնական ռեսուրսները) պահանջներից՝ 2022թ. հոկտեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց ուսումնագիտական և գեղարվեստական գրականությամբ: Ստորև ներկայացնում ենք գրքերի ցանկը՝ ըստ մասնագիտական ոլորտների:

Պատմություն

 1. Թովմա Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Երևան, «Հայաստան» հրատ․, 1999, 328 էջ։
 2. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 1981, 588 էջ։
 3. Մուրադյան Մ․, Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2011, 266 էջ։
 4. Սուքիասյան Ա․, Կիլիկիայի հայոց պետության և իրավունքի պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 1978, 390 էջ։
 5. Պլուտարքոս, Երկեր, «Հայաստան» հրատ․, 1983, 792 էջ։
 6. Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2015, 320 էջ։
 7. Քաջազնունի Հ․, ՀՅ դաշնակցությունը անելիք ունի, թե չունի, Երևան, Հեղինակային հրատ․, 2019, 764 էջ։ 

Բանասիրություն և գեղարվեստական գրականություն 

 1. Աբեղյան Մ․, Երկեր, հատոր Բ, Երևան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատ․, 1967, 386 էջ։
 2. Անանյան Գ․ Գ․, Եղիշե Չարենց։ Ուսումնասիրություններ, Երևան, «Լույս» հրատ․, 1980, 156 էջ։
 3. Բախչինյան Հ․, Սայաթ-Նովայի կյանքը, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատ․, 2021, 248 էջ։
 4. Բախչինյան Հ․, Հայ միջնադարյան բանաստեղծությունը, հատոր Ա, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատ․, 2021, 392 էջ։
 5. Բախչինյան Հ․, Հայ միջնադարյան բանաստեղծությունը, հատոր Բ, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատ․, 2022, 304 էջ։
 6. Գրիգորյան Գ., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, «Լույս» հրատ․, 1967, 493 էջ։
 7. Գրիգորյան Գ․, Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը, Երևան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատ․, 1960, 681 էջ։
 8. Թամրազյան Հ․, Եղիշե Չարենց, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ․, 1981, 472 էջ։
 9. Էրիխ Մարիա Ռեմարկ, Հաղթական կամար, Երևան, Ռեմարկ, «Հայաստան» հրատ․, 1973, 606 էջ։
 10. Սամվելյան Խ․, Րաֆֆի, «Արևիկ» հրատ․, Երևան, 1987, 370 էջ։
 11. Любимова С., Английский язык для студентов экономических специальностей вузов, Москва Высшая школа, 2008, 296 c. (2 օրինակ):
 12. Попов Р.Н., Бахвалова Т.В., Сборник упражнений по русскому языку, Москва, 1984, 224 c.:
 13. Розенталь Д.Э., Практическая стилистика русского языка, Москва, 1974, 352 c.:
 14. Gevorgyan G., Textbooc of economic translation, Yerevan, 2021, 116 p.:
 15. Alison Wray, Formulaic LanguagePushing the Boundaries, Oxford, 2008, 305 p.:

Հոգաբանություն

 1. Հարությունյան Ն․, Ընտանիքի կայունության հոգեբանական հիմքերը, Երևան, Հեղինակային հրատ․, 2018, 280 էջ։
 2. Սարգսյան Դ․, Հոգեբանության պատմություն, Երևան, Հեղինակային հրատ․, 2022, 272 էջ։ 

Դիզայն և կիրառական արվեստ 

 1. Մխիթարյան Լ․, Հայկական ասեղնագործ ժանյակ․ Վարպետության դասեր, Երևան, «Զանգակ» հրատ․, 2018, 104 էջ։
 2. Խաչատրյան Ժ․, Հայ ժողովրդական տոնները և ծիսական տիկին տիկնիկները, Երևան, Ասողիկ հրատ․, 2017, 160 էջ։
 3. Ньютон Дебора, Финальная отделка и декор: мастер-класс для всех, кто вяжет, Москва, 2018, 176 c.: