ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ > Ջավախքի հայոց ազգագրությունը և ժողովրդական բանարվեստը

Ջավախքի հայոց ազգագրությունը և ժողովրդական բանարվեստը

Վարդ Բդոյան
Ժողովածուում ամփոփված Արզրում-Կարինյան բնաշխարհի հարուստ հիմնաշերտով Ջավախքի նախագո ազգագրությունը և ժողովրդական բանարվեստի գոհարները ոչ միայն ջավախահայոց աշխարհային սարթ նկարագիրը, կենսասիրությունը, փշոտ միտքն ու անբավ հարստությունն են, այլև հնամենի ժողովրդի հոգու հանքերակից պեղված ազնվափայլ ոսկու անհատնելի պաշարը, որ հավիտենապես առնչելու է մեզ Անհունի մեծազարմ անդաստանի համատիեզերական կշռույթին: