ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն

Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն

Սեյրան Ամիրյան
Գրքում ներկայացված է «Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեμանություն» դասընթացի ծրագրով նախատեսված գիտական հոդվածներից, մենագրություններից և այլ աշխատություններից ընտրված ծաղկաքաղ, որը կարող է որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ ծառայել հոգեμանություն մասնագիտության և հարակից ոլորտների ուսանողների համար: