ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն)

Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն)

Դ. Ռ. Հայրապետյան