Մոլեկուլային ֆիզիկա

Վ. Բարխուդարյան
Ձեռնարկում հիմնականում շարադրված են մոլեկուլային ֆիզիկայի այն հարցերը, որոնք նախատեսված են ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում այդ դասընթացի դասավանդման ավանդական ծրագրերում: Ձեռնարկի կառուցվածքը թույլ է տալիս այն օգտագործել նաև ԵՊՀ այլ բնագիտական ֆակուլտետներում և հանրապետության մյուս բուհերում: