Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ

Հարությունյան Ս.