ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945-2011թթ

Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945-2011թթ

Աբրահամյան Հ. Մ.