ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը

Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը

Ասլանյան Լ., Ալավերդյան Ռ.
«Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը» ուսումնական ձեռնարկի նպատակն է օգնել Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողներին համակողմանիորեն ըմբռնելու լույսի բևեռացման նկարագրության և փորձարարական ուսումնասիրության առանձնահատկությունների հետ կապված մի շարք նրբություններ: Այն կարող է օգտակար լինել նաև հարակից ֆակուլտետների փորձարարներին, օպտիկայի բնագավառի ճարտարագետներին, ինչպես նաև նրանց համար, որոնց հետաքրքրում են բևեռացված լույսի գործնական կիրառությունները գիտության մեջ ու տեխնիկայում: