ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը

Թուրքիայի Հանրապետության և թուրքական սփյուռքի համագործակցության հակահայկական ուղղվածությունը

Նաիրա Պողոսյան, Սոնա Կարապողոսյան
Գրքում ներկայացված է Արևմտյան Եվրոպայում թուրքական համայնքների ձևավորման պատմությունն ու ժամանակակից դրությունը: Անդրադարձ է կատարված Եվրոպայում թուրքական համայնքերի նկատմամբ վերջին տարիներին Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքականությանը և այդ համատեքստում կառավարությանը կից գործող Արտասահմանում բնակվող թուրքերի և բարեկամ հասարակությունների վարչության գործունեությանը՝ հատկապես կարևորելով դրա հակահայ ուղղվածությունը: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 146 էջ