ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ

ԵՊՀ ԻՄ-Ի ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ

2017-2018 ուստարվա I կիսամյակում «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը հերթական անգամ համալրվեց մասնագիտական նոր գրքերով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի հերթական համալրումը

Ստորև ներկայացնում ենք ձեռք բերված գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով, ըստ մասնագիտությունների. 

Տնտեսագիտության տեսություն և զբոսաշրջություն 

 1. Ղարիբյան Գ., Խառատյան Ա., Իսահակյան Ռ., Անկախության տարիներին Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները, Երևան, 2017,  340 էջ (2 օրինակ):

Պատմություն 

 1. Ացամբա, Գուբեր, Սիմոնովսկայա, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների պատմություն. Միջին դարեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1978, 605 էջ:
 2. Ացամբա, Գուբեր, Սիմոնովսկայա, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների պատմություն. Նոր դարեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1978, 712 էջ:
 3. Գալոյան Գ., Հայաստանը մեծ տերությունների աշխարհակալման առճակատումներում, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2004, 822 էջ:
 4. Գասպարյան Ն., Հայն ու Հայաստանը օտարների աչքերով, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 196 էջ:
 5. Թոյնբի Ա., Հասու լինել պատմությանը, Երևան, «Անտարես», 2013:
 6. Կիրակոսյան Ջ., Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում, Երևան, 1972, 870 էջ:
 7. Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները. 1918 թվականից մինչև մեր օրերը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 244 էջ:
 8. Շտայներ Ռուդոլֆ, Ինչպես հասնել բարձրագույն աշխարհների ճանաչողության, Երևան, «Սարգիս Խաչենց» հրատ., 2007, 212 էջ:
 9. Պետական տեղեկագիր, ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան, 2017:
 10. Սկազկին, Միջին դարերի պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 1978, 852 էջ:
 11. Սկազկին, Միջին դարերի պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1978, 530 էջ:
 12. Ստեփանյան Ա., Պատմության հետագիծը, Երևան, «Փրինթ ինֆո» հրատ., 2014, 496 էջ:
 13. Վիրաբյան Վ., Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 204 էջ:

 ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի հերթական համալրումը

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

 1. Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 298 էջ:
 2. Ղույումչյան Գ., Մանկավարժություն, հ. 1, Երևան, «Բեկոր» հրատ., 2017, 464  էջ:

Հայոց լեզու և գրականություն,  օտար լեզուներ 

 1. Ալիշան Ղ., Երկեր, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1981, 400 էջ:
 2. Աղաբաբյան, Հայ սովետական գրականության պատմություն, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱԱ հրատ., 1986, 576 էջ:
 3. Այտընյան Ա., Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, 866 էջ:
 4. Ավետիսյան Յ., Թելյան Լ., Սարգսյան Լ., Ավետիսյան Լ., Հայոց լեզվի ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 222 էջ (2 օրինակ):
 5. Ավետիսյան, Ղազարյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 300 էջ:
 6. Բախչինյան Հ., Հայ միջնադարյան գրականություն, Երևան, 2006, 232 էջ:
 7. Բայրամյան Հր., Վրացերենի դասընթաց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 306 էջ:
 8. Գալշոյան Մ., Քեզ վերևից չպետք է նայել, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 1990, 288 էջ:
 9. Դավթյան Վ., Երկեր 2 հատորով, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1985 (3 հատորով):
 10. Էմին Գ., Երկերի ժողովածու 3 հատորով, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1985 (3 հատորով):
 11. Թոթովենց Վ., Երկեր 3 գրքով, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1988 (3 հատորով):
 12. Կամյու Ալբեր, Երկեր, հ. 1, Երևան, 2002, 375 էջ:
 13. Կիրակոսյան Ա., Խորան, Երևան, «Նոր դար» հրատ., 1992, 383 էջ:
 14. Հեսսե Հերման, Տափաստանի գայլը, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2014, 272 էջ:
 15. Մանդելշտամ Օ., Մեգանոմ, Երևան, «Ապոլոն» հրատ., 1993, 216 էջ:
 16. Շահնուր Շ., Նահանջը առանց երգի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1994, 216 էջ:
 17. Շեքսպիր Վ., Լիր արքա, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1970, 238 էջ:
 18. Շիրազ Հ., Երկերի ժողովածու 2 հատորով, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1984 (2 հատորով):
 19. Չարենց Եղիշե, Ընտիր երկեր, հատոր Դ, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2015, 424 էջ:
 20. Պարոնյան Շ., Այունց Ա., Լեզուն և մշակույթը ակադեմիական համատեքստում, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017,  264 էջ (2 օրինակ):
 21. Պետրոսյան Վ., Հայկական էսքիզներ, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1984, 304 էջ:
 22. Ռեմբո Ա., Բանաստեղծություններ, Երևան, «Ապոլոն» հրատ., 1991, 190 էջ:
 23. Ռոլանդի երգը, Երևան, «Սարգիս Խաչենց» հրատ., 1995, 234 էջ:
 24. Սարտր Ժան-Պոլ, Սրտխառնոց, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2016, 264  էջ:
 25. Սոսյուր Ֆ., Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Երևան, «Փրինթինֆո» հրատ., 2008, 375 էջ:
 26. Ստենդալ, Կարմիրը և սևը, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2012, 656 էջ:
 27. Վոյնիչ, Բոռ, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 1960, 360 էջ:
 28. Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու հ. 1, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1983, 568 էջ:
 29. Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու հ. 3, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1984, 464 էջ:
 30. Օսթին Ջեյն, Զգացմունք և բանականություն, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2017, 408 էջ:
 31. Օրուել Ջորջ, 1984, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2012, 336 էջ:
 32. 20-րդ դարի արտասահմանյան արձակ, հ. 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 576 էջ:
 33. Alexander L., For and Against, London, 1968.
 34. Vince Michael, Advanced Language Practice, Macmillan, 2007.
 35. Vince Michael, First Certificate Language Practice, Macmillan, 2007.