ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Գենդերային սոցիալականացում. գործընթացն ու արդյունքը

Գենդերային սոցիալականացում. գործընթացն ու արդյունքը

Լիլիթ Գարգրցյան, Ինգա Հարությունյան
Գրքում վերլուծված են հայաստանյան հասարակությունում գենդերային սոցիալականացման գործընթացի տարբեր եզրաշերտերը, այդ գործընթացի վրա ազդող և դրա միջոցով փոխանցվող հիմնական գենդերային պատկերացումներն ու կարծրատիպերը, այդ գործընթացի արդյունքում ձևավորվող գենդերային կարգավիճակները: Գրքում շարադըրված գենդերային կարգավիճակների և գենդերային սոցիալականացման հիմնախնդիրների տեսական վերլուծությունը, ներկայացված հետազոտության արդյունքները կհետաքրքրեն սոցիոլոգներին, հոգեբաններին, մանկավարժներին, հարակից մասնագետներին և ուսանողներին: