ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանագություն

Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանագություն

Ռուբեն Աղուզումցյան, Վարդուհի Պապոյան, Ալինա Գալստյան, Ելենա Մուրադյան, Դիանա Սարգսյան, Ծովինար Ամիրյան
Սույն աշխատանքը ընդգրկում է անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում` առանձնակի կարևորելով անձի մասնագիտական գործունեությունը: Աշխատանքում ներառված են նաև անձի հոգեբանական անվտանգության գնահատման մեթոդիկաները, որոնք օգտագործվել են լայնածավալ հետազոտությունների իրականացման համար: Կոլեկտիվ մենագրությունը կիրառելի է հոգեբանության ոլորտում մասնագիտական կրթության, տեսական և գործնական դասընթացների մշակման, բուհերի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների, մասնագետների, ասպիրանտների և հարակից այլ գիտակարգերի մասնագետների համար: