Աբաս Բագրատունի. Թագավոր Հայոց

Արման Եղիազարյան
Մենագրությունը նվիրված է հայոց թագավոր Աբաս Բագրատունու (929-953 թթ.) գործունեությանը: Լուսաբանված ու վերլուծված են նաև Հայաստանի պատմության`այդ ժամանակաշրջանի բոլոր հիմնական իրադարձությունները: Հասցեագրված է հայագետներին ու կովկասագետներին, ինչպես նաև միջնադարով հետաքրքրվող ընթերցողներին