ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ > ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ > Численные методы решения экстремальных задач

Численные методы решения экстремальных задач

Ф. П. Васильев