ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Задачи по теории вероятностей

Задачи по теории вероятностей

А. В. Прохоров, В. Г. Ушаков, Н. Г. Ушаков