ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՍԵՐՎԻՍ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ > Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме

Саак А.Э., Пшеничных Ю.А.