ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Математическая физика. Методы решения задач

Математическая физика. Методы решения задач

Ю.Д. Панов, Р.Ф. Егоров