ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Вводный курс математической логики

Вводный курс математической логики

В.А. Успенский, Н.К. Верещагин, В.Е. Плиско